KASKO HASAR DOSYASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Ana Sayfa
  • KASKO HASAR DOSYASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

KASKO HASAR DOSYASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

KASKO HASARI HALİNDE İSTENEN BELGELER

- Kaza ile ilgili beyan (kaza tespit tutanağı/beyan/polis/jandarma zaptı, yangın durumlarında itfaiye raporu)
- Zabıtlı ise alkol raporu
- Kaza anı ve hasarlı kısımları gösteren fotoğraflar
- Trafik tescil belgesi (Ruhsat)
- Sürücü belgesi fotokopisi
- Karşı aracın trafik tescil fotokopisi (Ruhsat)
- Hak sahibine ait TCKN/VKN/YKN/PASAPORT NO
- Hak sahibine ait IBAN NO
- Yük irsaliyesi (Araç yüklü iken kaza yapmışsa)
- Poliçe ve tescil belgelerinde (satılamaz/hacizlidir) kaydı varsa bu kaydı koyduran kişi veya kurumların muvafakat yazısı

Çalınma Halinde

- Karakol müracaat tutanağı tasdikli örneği
- Hırsızlık Masası’ndan bulunamadı yazısı tasdikli örneği (aracın çalındığı günden itibaren 30 gün sonra istenmektedir)
- Araç çalınması hasarlarına özel şirketimiz yetkililerine verilen özel vekaletname aslı
- Maliye ve Trafik Tescil kaydının silindiğine dair yazı
- Çalıntı kaşeli ruhsat aslı (alınamadığı durumlarda ilgili şubeden çalıntı belgesi getirilmelidir)
- Vergi dairesinden ilişik kesme yazısı
- Aracın üzerinde rehin, haciz, vb. borçlar varsa araç sahibi tarafından kaldırılması
- Hak sahibine ait IBAN NO
- Araç üzerinde OGS veya HGS varsa iptal edildiğine dair ilgili banka veya kurumdan iptaline ilişkin birim kaşeli belge; yoksa olmadığına dair beyan
- Asıl veya yedek anahtarlar