KONUT SİGORTASI HASAR EVRAKLARI

KONUT SİGORTASI HASAR EVRAKLARI

Yangın Hasarlarında;

- İtfaiye raporunun tasdikli örneği (itfaiye gelmiş ise) ve/veya Karakol tutanaklarının tasdikli örneği (polis gelmiş ise)
- Savcılığa intikal etmişse takipsizlik kararı, (Hasarın oluş biçimine göre istenmeyebilir)
- Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)
- Onarım teklifleri (varsa)
- Onarım faturaları (varsa)
- Sigortalı bina sahibi ise tapu (Kiracı ise kira sözleşmesi)
- Hak Sahibine ait IBAN NO

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak;

- Hasardan bir gün önceki stok kayıtlarını gösteren envanter
- Giriş-çıkış faturaları
- Vergi Levhası
- İmza sirküleri

Dahili Su ile Sel ve Seylap Hasarlarında;

- Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)
- Onarım teklifleri (varsa)
- Onarım faturaları (varsa)
- Sigortalı bina sahibi ise tapu (Kiracı ise kira sözleşmesi)
- Hak Sahibine ait IBAN

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak;

- Hasardan bir gün önceki stok kayıtlarını gösteren envanter
- Giriş-çıkış faturaları
- Vergi Levhası
- İmza sirküleri

Fırtına Hasarlarında;

- Meteoroloji raporu
- Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren
- Onarım teklifleri (varsa)
- Onarım faturaları (varsa)
- Sigortalı bina sahibi ise tapu (Kiracı ise kira sözleşmesi
- Hak Sahibine ait IBAN NO

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak;

- Hasardan bir gün önceki stok kayıtlarını gösteren envanter
- Giriş-çıkış faturaları
- Vergi Levhası
- İmza sirküleri

Araç çarpması (Kara, hava ve deniz araçları);

- Polis veya Jandarma tarafından tanzim edilen tutanak, (aslı veya onaylısı)
- Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)
- Onarım teklifleri (varsa)
- Onarım faturaları (varsa)
- Sigortalı bina sahibi ise tapu (Kiracı ise kira sözleşmesi)
- Hak Sahibine ait IBAN NO

Yer kayması hasarları;

- Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)
- Onarım teklifleri (varsa)
- Onarım faturaları (varsa)
- Sigortalı bina sahibi ise tapu (Kiracı ise kira sözleşmesi)
- Hak Sahibine ait IBAN NO

Deprem hasarları;

- Hasar tespit işlemleri, DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlileri tarafından yerine getirilir. Bu tespitlerin sonucunda belirlenen tazminat ödemeleri de doğrudan DASK tarafından yapılır.